Παρουσίαση του Καθηγητή Λ. Μιχάλης ''Training in Cardiology: The new era'', Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας, 21-23 Φεβρουαρίου 2019