ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Δ 228/2000

Άρθρο 1 Εκτέλεση Υπερήχων
1. Οι υπέρηχοι εκτελούνται:
α) Από τους Ακτινοδιαγνωοτές, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, για το σύνολο των υπό εξέταση οργάνων ή οστών.
β) Από τους ειδικούς γιατρούς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε εξέταση των οργάνων της ειδικότητας τους μετά από 6μηνη εκπαίδευση, μετά τη λήψη της ειδικότητας.
Η άδεια εκτέλεσης υπερήχων της περίπτωσης 
1 .β. αποκτάται κατόπιν εξετάσεων ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής.
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και αποτελείται από ένα γιατρό Ακτινοδιαγνωστικής ο οποίος προεδρεύει και δυο γιατρούς της αντίστοιχης ειδικότητας που έχουν άδεια εκτέλεσης υπερήχων.
2. α) Οι Καρδιολόγοι μπορούν να εκτελούν διαθωρακικά υπερηχογραφήματα DOPPLER
καρδίας και αορτικού τόξου, εφόσον έχουν εκπαιδευτεί 5 μήνες κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης τους για λήψη ειδικότητας Καρδιολογίας.
Η σχετική άδεια εκτέλεσης υπερήχων χορηγείται χωρίς εξετάσεις.

β) Για τις νεώτερες τεχνικές, εκτός των ανωτέρω (ECHO STRESS, COLOR KINESIS, DOPPLER TISSUE IMAGING, HARMONICS) απαιτείται εξάμηνη εκπαίδευση μετά τη λήψη της ειδικότητας σε αναγνωρισμένα ειδικά Κέντρα.
Ειδικότερα για μεν την διοισοφάγειο ηχοκαρδιογραφία, απαιτείται όπως ο εκπαιδευόμενος καρδιολόγος πραγματοποιήσει τουλάχιστον 25 εισαγωγές του γαστροσκοπίου υπό την επίβλεψη γαστρεντερολόγου ή ηχοκαρδιογραφιστού και να συμμετάσχει και γνωματεύσει σε τουλάχιστον 50 εξετάσεις διοισοφάγειας ηχοκορδιογράφειας υπό την επίβλεψη του Διευθυντού του εργαστηρίου, διά δε τη δυναμική ηχοκαρδιογραφία (με κόπωση ή φαρμακευτική) και την ενδοστεφανιαία υπερηχογραφία θα πρέπει να συμμετάσχει στη διενέργεια τουλάχιστον 50 εξετάσεων και στην ερμηνεία τουλάχιστον 100 εξετάσεων αντιστοίχως.
Αναφορικά δε προς τις νεώτερες τεχνικές COLOR KINESIS, DOPPLER, TISSUE IMAGING, HARMONICS θα πρέπει να συμμετάσχει και να γνωματεύσει σε συνολικά εκατό (100) εξετάσεις.
Οι καρδιολογικές μονάδες που δύνανται να εκπαιδεύσουν καρδιολόγους στις νεώτερες τεχνικές πρέπει να εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος και επιπρόσθετα στην καρδιολογική μονάδα να λειτουργεί αιμοδυναμικό εργαστήριο.
Η σχετική άδεια εκτέλεσης υπερήχων χορηγείται κατόπιν εξετάσεων ενώπιον της ανωτέρω τριμελούς Επιτροπής.
3. Όσοι γιατροί με Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινοθεραπευτικής - Ογκολογίας
και Καρδιολογίας δεν έχουν εκπαιδευτεί στους υπερήχους κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής τους, υποχρεούνται σε 6μήνη εκπαίδευση προκειμένου να έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης υπερήχων.
4. Γιατροί με τις κάτωθι ειδικότητες δεν εκτελούν υπερήχους: Πνευμονολογία - Φυματιολογία, Αλλεργιολογία, Δερματολογία, Ιατροδικαστική, Νευροχειρουργική, Πλαστική Χειρουργική, Ρευματολογία, Ιατρική της Εργασίας, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση.

Άρθρο 2 Καθορισμός των οργάνων για κάθε ιατρική ειδικότητα για εκτέλεση υπερήχων
- Ακτινολόγοι
- Παιδίατροι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα για το σύνολο των οργάνων.
- Αγγειοχειρουργοί: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα αγγείων (αρτηριών φλεβών).
- Γαστρεντερολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα ήπατος - σπληνός - παγκρέατος - χοληφόρων καθώς και ενδοσκοπική υπερηχογραφία των οργάνων αυτών.
- Μαιευτήρες
- Γυναικολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα έσω γεννητικών οργάνων
και παρακολούθηση κυήσεως.
- Καρδιολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα καρδίας και αορτικού τόξου καθώς και διοισοφαγικά.
- Παθολόγοι
- Χειρουργοί
- Γενικοί Γιατροί: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα για το σύνολο των οργάνων της κοιλιακής χώρας.
Tα όργανα της κοιλιακής χώρας είναι:
«Περιτοναϊκή κοιλότητα» Κοιλιακή μοίρα οισοφάγου Στόμαχος - «δωδεκαδάκτυλο» Λ. έντερο Π. έντερο Ήπαρ Σπλην Μήτρα - σάλπιγγες - ωοθήκες «Εξωπεριτοναϊκά όργανα κοιλίας» Πάγκρεας Νεφροί Επινεφρίδια Ουρητήρες Μεγάλα αγγεία Ουροδόχος κύστη Προστάτης Ορθόν
- Ορθοπεδικοί: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα μαλακών μορίων και αρθρώσεων άνω - κάτω άκρων και σπονδυλικής στήλης.
- Ουρολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα νεφρών - κύστεως - προοτάτου.
- Νεφρολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα νεφρών - ουρητήρων - ουροδόχου κύστεως.
- Οφθαλμίατροι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα για το όργανο του οφθαλμού.
- Ωτορινολαρυγγολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα περιοχής τραχήλου.
- Ενδοκρινολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα θυροειδούς, παραθυρο-
ειδούς, και λοιπών ενδοκρινών αδένων.
- Νευρολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα διακρανίως.
- Ακτινοθεραπευτές
- Ογκολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα για το σύνολο των υπό εξέταση οργάνων ή ιστών.Άρθρο 3
Καθορισμός κριτηρίων για την αναγνώριση των Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για την εκπαίδευση των γιατρών στους υπερήχους.

1. Η εκπαίδευση στους υπερήχους γίνεται σε Νοσοκομειακές Μονάδες (Ακτινολογικά
Εργαστήρια Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείων ή Τμήματα που εκτελούν τα αντίστοιχα των ειδικοτήτων υπερηχογραφήματα) που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Χορηγούν πλήρη ειδικότητα.
β) Εκτελείται ικανός αριθμός εξετάσεων του κάθε αντικειμένου επί ημερησίας βάσεως.
γ) Υφίσταται υπεύθυνος της λειτουργίας του Εργαστηρίου του Τμήματος ή της Μονάδας ο οποίος να διαθέτει ανάλογη εμπειρία σε εργαστήριο υπερήχων αντίστοιχο με την ειδικότητα του και να έχει άδεια εκτέλεσης υπερήχων. Αναγκαία, επίσης, θεωρείται η στελέχωση του εργαστηρίου με εξειδικευμένο προσωπικό εφόσον τούτο είναι δυνατό.
δ) Υπάρχει αρχείο εξετάσεων.
ε) Το τμήμα διαθέτει τακτική εκπαιδευτική δραστηριότητα, ανά εβδομάδα και ανά μήνα, ενασχόλησης με τους υπερήχους.
στ) Tα μηχανήματα υπερήχων είναι εγκατεστημένα κατ' αρχήν στο Ακτινολογικό Εργαστήριο για να εξυπηρετούν πολλαπλές χρήσεις αντίστοιχα με την ειδικότητα των Νοσοκομείων, εκτός των μηχανημάτων των Χειρουργικών, Καρδιολογικών και Γυναικολογικών μονάδων λόγω της ιδιαιτερότητας τους.
Έχουν χρήση των μηχανημάτων οι εκτελούντες την 6μηνη επιπλέον της ειδικότητας εκπαίδευση.
ζ) Η εκπαιδευτική Μονάδα, Τμήμα ή Εργαστήριο, με ευθύνη του Δ/ντή υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στις υπερηχογραφικές πράξεις (κυρίως εκτέλεση και διάγνωση) με ελάχιστο αριθμό ανά μήνα εκπαίδευσης τα 30 υπερηχογραφήματα ανά εκπαιδευόμενο.
2. Ο εκπαιδευόμενος οφείλει να συμμετέχει ανελλιπώς στο πρόγραμμα εκτέλεσης των υπερηχοτομογραφιών και μετά το πέρας της εκπαίδευσης του λαμβάνει πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται πλήρως η δραστηριότητα του και ο αριθμός των πράξεων στις οποίες συμμετείχε.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης του ΚΕ.Σ.Υ., αναγνωρίζονται οι νοσοκομειακές μονάδες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις ως κατάλληλες για την εκπαίδευση των ειδικευμένων γιατρών στους υπερήχους και καθορίζεται ο αριθμός των ανωτέρω γιατρών που μπορούν να εκπαιδευθούν στις μονάδες αυτές.
4. Οι γιατροί για την 6μηνη εκπαίδευση στους υπερήχους θα τοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
Η τοποθέτηση θα γίνεται βάσει της σειράς προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων γιατρών.


Άρθρο 4 Μεταβατικές διατάξεις
α. Η άδεια εκτέλεσης υπερήχων χορηγείται, χωρίς εξετάσεις, σε Καρδιολόγους γιατρούς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στους υπερήχους κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης τους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Δ/τος.
β. Η άδεια εκτέλεσης υπερήχων χορηγείται κατόπιν εξετάσεων σε γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Δ/τος, εξάμηνη εκπαίδευση στους υπερήχους


Άρθρο 5 Ειδικές διατάξεις
α. Οι γιατροί που έχουν ήδη αποκτήσει άδεια εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων της ειδικότητας τους, μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα μόνο της ειδικότητας τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος Δ/γματος.
β. Οι άδειες εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων στις αγγειολογικές παθήσεις παύουν να ισχύουν από της δημοσίευσης του παρόντος Δ/γματος.
γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος Δ/γματος παύει να ισχύει κάθε αντίθετη διάταξη.

Picture1

 

 

 insilc 1

 


 

 

kardiatool  

 

 

trainees

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

SITE Language

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Β' Καρδιολογική Κλινική, Γ Κτίριο, 1ος Όροφος
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου
45500, Ιωάννινα, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Καρδιακή ανεπάρκεια: 2651099847
Επεμβατική Καρδιολογία: 2651099042

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Καρδιακή ανεπάρκεια: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Επεμβατική Καρδιολογία:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Σύνδεση