ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

 •  Μελέτη πρόβλεψης κλινικών συμβαμάτων σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο ή παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου
 •  Δημιουργία μεθόδων απεικόνισης ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας
 • Δημιουργία μεθόδων αυτόματης διάγνωσης αθηρωματικής πλάκας με βάση διάφορες απεικονιστικές μεθόδους
 • Δημιουργία αλγορίθμων υβριδικής απεικόνισης αρτηριών
 • Μελέτη της σημασίας της αιματικής ροής στην πρόοδο και υποχώρηση της αθηρωματικής νόσου
 • Καταγραφή και παρακολούθηση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας
 • Καταγραφή και παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια
 • Η σημασία της λειτουργικότητας των περιφερικών αγγείων σε ασθενεις με καρδιακή ανεπάρκεια
 • Μελέτη της λειτουργικότητας της καρδιάς με υπερηχογραφικούς, βιοχημικούς και κλινικούς δείκτες σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια διαφόρων βαθμών καθώς και μεταμοσχευμένων ασθενών
 • Συμμετοχή σε διάφορες πολυκεντρικές μελέτες

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 • Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία Πνευμονικής Υπέρτασης
 • Dallas VA Medical Centre, USA
 • Institute for Medical Science and Engineering, USA
 • Massachusetts Institute of Technology, USA
 • Cardiovascular Division, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School,  USA
 • Department of Radiology, University of Cambridge, UK
 • Department of Interventional Cardiology, Erasmus University, Thoraxcenter, The Netherlads
 • Division of Processing, Dept. of Radiology, Leiden Univ. The Netherlands
 • Columbia Univ. Medical Center, USA
 • Department of Interventional Cardiology, Heart Inst., Univ. of Sao Paolo, Brazil
 • Department of Interventional Cardiology, Bern University, Switzerland
 • Department of Cardiovascular Sciences, UCL, UK
 • Institute of Clinical Physiology, National Research Council, Pisa, Italy
 • Department of Interventional Cardiology, MedStar Washington Hospital Centre, USA
 • Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής, του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Χειρουργική Κλινική, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

 • Αικατερίνη Μαρίνη 
 • Μαρία Μπουγιακλή
 • Γεώργιος Μπαζούκης
 • Μαριάνθη Κοντονίκα
 • Κωνσταντίνος Εγγλεζόπουλος
 • Ελένη Δομουζόγλου
 • Λάμπρος Λάκκας
 • Ιωάννης  Γκίρδης
 • Σοφία Γιαννίτση
 • Κωνσταντίνος Βακάλης
 • Δημήτριος Ευαγγέλου
 • Γεώργιος Τζελτζές
 • Όλγα Καρδακάρη
 • Κωνσταντίνος Σιαράβας


ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

 • Νεότεροι δείκτες μεταβολικών και καρδιαγγειακών νόσων
 • Εκτίμηση της πραγματικής φροντίδας - Περιγραφή της αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας στην Ευρώπη (Assessment of Real LIfe cAre – Describing EuropeaN Heart FailurE Management) (μελέτη ARIADNE)
 • PRESSUREwire  - Πρακτική Αξιολόγηση του Κλασματικού Αποθέματος Ροής (FFR) και των Σχετικών Εναλλακτικών Δεικτών Κατά τη Διάρκεια Κλινικών Διαδικασιών Ρουτίνας
 • Ευρωπαϊκή Καταγραφή Λοιμώδους Ενδοκαρδίτιδας – European Infective Endocarditis Registry
 • Κλινικό πρωτόκολλο συγκέντρωσης δεδομένων ασθενών στα πλαίσια του προγράμματος HEARTEN. Δημιουργία περιβάλλοντος συνδιαχείρισης (mHEALTH) ασθενών με Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια με στόχο τη βελτίωση της αντιμετώπισης και συμμόρφωσης των ασθενών
 • Πρώτη Πανελλήνια Μελέτη Καταγραφής Μυοκαρδίτιδας
 • Μητρώο Καταγραφής Ελλήνων Ενηλίκων με Πνευμονική Υπέρταση
 • Σύγκριση κερκιδικής και μηριαίας προσπέλασης για διενέργεια καρδιακού καθετηριασμού σε ασθενείς με αορτοστεφανιαία παράκαμψη
 • Διαδερμική Αντιμετώπιση Βαλβιδοπαθειών – Μακροπρόθεσμη καταγραφή – Transcatheter Valve Treatment (TCVT) Long Term Registry
 • Καταγραφή ασθενών για την Μελέτη και σχεδιασμό  συσκευής αυτόματης ανάλυσης ηλεκτροκαρδιογραφήματος με βάση τη μέθοδο «Φυσικού χρόνου» για την πρόβλεψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
 • Έρευνα Βαλβιδικών Καρδιακών Παθήσεων ΙΙ (VHDII)
 • Καταγραφή επιδημιολογικών, βιοχημικών και υπερηχοκαρδιογραφικών χαρακτηριστικών ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια
 • Διεθνές Μητρώο για την αξιολόγηση  της ιατρικής πρακτικής με παρατήρηση διαμήκων δεδομένων για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας (International Registry to assess medical Practice with Iongitudinal observation for treatment of heart failure) REPORT-HF
 • PROGRESS CTO: Πολυκεντρική μελέτη καταγραφής επεμβάσεων σε χρόνιες ολικές αποφράξεις.
 • Σύγχρονη αντιθρομβωτική θεραπεία σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μη βαλβιδικής αιτιολογίας που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών: The Greek antiplatelet Atrial Fibrillation (GRAPE – AF) Registry 

 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • EXPERT, Μητρώο ασθενών με πνευμονική υπέρταση που εκτίθενται σε Riociguat
 • Διπλά Τυφλή, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Πολυκεντρική Μελέτη για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του Omecamtiv Mecarbil στη Θνησιμότητα και τη Νοσηρότηταασθενών με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια και Μειωμένο Κλάσμα Εξώθησης" (GALACTIC - HF)
 • Μελέτη Ασθενών Μετά Από Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο στην Ελλάδα PACSS GREECE
 • Μια Τυχαιοποιημένη, Παράλληλων Ομάδων, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Διπλά - Τυφλή, Καθοδηγούμενη από Συμβάντα, Πολυκεντρική Βασική Δοκιμή Φάσης ΙΙΙ Κλινικών Εκβάσεων Αποτελεσματικότητας και Ασφάλειας του από του Στόματος Διεγέρτη της sGC Vericiguat σε Ασθενείς Με Καρδιακή Ανεπάρκεια Με Ελαττωμένο Κλάσμα Εξώθησης (HFrEF) - Παγκόσμια Μελέτη του VerICiguat  σε Ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια με Ελαττωμένο Κλάσμα Εξώθησης (VICTORIA)
 • Μια προοπτική, τυχαιοποιημένη, ανοικτή, με τυφλή αξιολόγηση του τελικού σημείου (PROBE), μελέτη για την αξιολόγηση της διπλής αντιθρομβωτικής αγωγής με dabigatran etexilate (110mg και 150mg δις ημερησίως) σε συνδυασμό με clopidogrel ή ticagrelor έναντι της τριπλής θεραπευτικής στρατηγικής με βαρφαρίνη (INR 2,0 – 3,0) σε συνδυασμό με clopidogrel ή ticagrelor και ασπιρίνη σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή που έχουν υποβληθεί σε διαδερμική στεφανιαία επέμβαση (PCI) με τοποθέτηση ενδοαγγειακής πρόθεσης (RE-DUAL PCI)
 • Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με δραστιοκό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση  της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του LCZ696 συγκριτικά με τη βαλσαρτάνη στη νοσηρότητα και τη θνητότητα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA Τάξης ΙΙ-ΙV) με διατηρούμενο κλάσμα εξώθησης
 • Κλινική Μελέτη Σειράς Περιστατικών COOL-AMI στην ΕΕ: Μια κλινική μελέτη σειράς περιστατικών από ένα ερευνητικό κέντρο για αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της θεραπευτικής υποθερμίας με χρήση του συστήματος IVTM της ZOLL ως συμπληρωματικής θεραπείας στη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση σε ασθενείς που έχουν υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Μία πολυκεντρική, προοπτική, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη με τυφλοποιημένη αξιολόγηση τελικών σημείων, ελεγχόμενη με ενεργό παράγοντα για την αξιολόγηση της ακεραιότητας της μικροαγγειακής κυκλοφορίας και της λειτουργικής ανάκαμψης της αριστερής κοιλίας μετά τη χορήγηση κλοπιδογρέλης ή τικαγρελόρης σε ασθενείς με STEMI που υποβάλλονται σε θρομβόλυση – Η Μελέτη “MIRTOS”
 • Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, κυμαινόμενης δόσης, φάσης 2β μελέτη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των συνεχών 48-ωρων ενδοφλέβιων εγχύσεων του BMS-986231 σε νοσηλευόμενους σε νοσοκομείο ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διαταραγμένη συστολική λειτουργία

Picture1

 

 

 insilc 1

 


 

 

kardiatool  

 

 

trainees

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

SITE Language

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Β' Καρδιολογική Κλινική, Γ Κτίριο, 1ος Όροφος
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου
45500, Ιωάννινα, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Καρδιακή ανεπάρκεια: 2651099847
Επεμβατική Καρδιολογία: 2651099042

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Καρδιακή ανεπάρκεια: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Επεμβατική Καρδιολογία:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.